تبلیغات

تبلیغات

ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

مجموعه : مجله خبری
ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

تصاویر از مراسم ازواج دختر رئیس جهور ترکیه .

 

روز یکشنبه مراسم عقد کبری گل دختر عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه با حضور رجب طیب اردوغان برگزار شد.

 

ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

مراسم ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه

ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

مراسم ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه

ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

مراسم ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه

ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

مراسم ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه

ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

مراسم ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه

ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

مراسم ازدواج دختر رئیس جمهور ترکیه

 

 

تبلیغات