تبلیغات

تبلیغات

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

 

یک هنرمند خوش ذوق برای نقاشی کشیدن خوراکی های خوشمزه را انتخاب کرده است.  

 

نقاشی‌های بسیار زیبا توسط یک هنرمند اهل ترکیه بر روی کوچک‌ترین مواد غذایی کشیده شده است.

 

«حسن کاله» یک هنرمند ترک است که به جزئیات توجه زیادی دارد.

 

وی بر روی مواد غذایی خیلی کوچک مثل بادام زمینی، بادام، چیپس، حبوبات و تقریباً هر چیزی که کوچک است، نقاشی‌های زیبایی کشیده است که در ادامه تصاویر را مشاهده می‌کنید:

 

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

خوراکی های خوشمزه

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

نقاشی روی خوراکی

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

 شکلات

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

بیسکوییت

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

نقاشی کشیدن

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها  

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها  

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها  

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها  

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها  

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها  

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها  

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

 هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها 

هنر نقاشی کشیدن بر روی شکلات ها (تصویری)

 

منبع : مجله تکناز  

 

تبلیغات