تبلیغات

تبلیغات

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)

 

در کشور اندونزی تعداد زیادی آتشفشان فعال وجود دارد و روزانه اخبار زیادی در این مورد به گوش می خورد.

 

مارتین رایتز 50 ساله این عکس ها را از رعد و برق های هولناک و فوران آتشفشان سینابونگ در اندونزی گرفته است.

 

خاکستر های ناشی از فوران آتشفشان روستاهای منطقه را پوشانده و کاملا خاکستری کرده است. خاکستر های آتشفشانی دارای مقدار زیادی الکتریسیته ساکن هستند.

 

آتشفشان سینابونگ در سال 2010 پس از 400 سال خاموشی شروع به فوران کرد.

 

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)

رعد و برق های هولناک  

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)  

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)  

رعد و برق هولناک و فوران خاکستر آتشفشانی
 

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)  

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)  

فوران خاکستر آتشفشانی
 

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)  

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)  

رعد و برق هولناک و فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی

فوران خاکستر آتشفشانی در اندونزی (عکس)  

 

 

منبع : مجله تکناز  

 

تبلیغات