تبلیغات

تبلیغات

پرستشگاه پارتی در کجاست + تصویر

پرستشگاه پارتی در کجاست + تصویر

معرفی و آشنایی با مکان تاریخی در ایران که جایگاه پرستشگاه پارتی بوده است.  در بخش از مجموعه ثبت جهانی شده بیستون آثاری وجود دارد که باستان‌شناسان معتقدند پرستشگاهی متعلق به دوران پارتی است.  منطقه کرمانشاه، در شمال نقش برجسته داریوش اول و روبروی نقش برجسته بلاش، آثاری مربوط به یک پرستشگاه از دوره پارتی دیده می‌شود.

 

تکناز: این آثار شامل دو صفه سنگی است که توسط تعدادی پله سنگی که در دل کوه کنده شده‌اند، به همدیگر مرتبط می‌شوند.  هر یک از این پله ها در حدود 80 سانتیمتر طول دارند و در میان هر صفه حفره‌ای کنده است. در صفه فوقانی حفره‌ای مدور در سنگ تراشیده شده که قطر دهانه آن 35 سانتیمتر است.

 

هرچند برخی معتقدند که این حفره‌ها بعنوان آتشدان کاربری داشته‌اند و در این محل مراسم مذهبی در دوره اشکانی انجام می‌شده است، اما نمی‌نوان به طور قطع در مورد آنها اظهارنظر کرد.

 

همچنین سفالینه‌هایی از دوره پارتی در تمامی قسمت‌های دامنه کوه بیستون توسط باستان شناسان کشف شده است.

 

پرستشگاه پارتی در کجاست + تصویر

پرستشگاه پارتی در کجاست + تصویر

 
 
 
 

تبلیغات