تبلیغات

تبلیغات

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

 

باغ وحش بیوپارک والنسیا  در اسپانیا یکی از بهترین باغ وحش های دنیا است. حیوانات در این باغ وحش 25 هکتاری به آزادی گردش می کنند بدون اینکه خبری از قفس باشد. در این باغ وحش نیازی نیست که بازدید کننده ها وارد قفس شوند بلکه محیط پیرامون بازدید کننده ها و مسیر بازدید توسط موانع طبیعی همچون سنگ ، رودخانه و کوه و تپه های طبیعی از محل رفت و آمد حیوانات جدا می شود و هر دو طرف می توانند با خیال آسوده به کار خود مشغول باشند. براحتی می توانید به حیوانات اهلی نزدیک شوید در حالی که دره ها و رودخانه ها شما را از تماس با حیوانات وحشی دور می کند.

 

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش زیبا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش رویایی

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش فوق العاده زیبا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بدون قفس

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

عکس های باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

 تصاویر باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

باغ وحش بیوپارک والنسیا

باغ وحشی بدون قفس برای حیوانات + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 

 

تبلیغات