آب نبات چوبی با طعم عقرب در چین (عکس)

آب نبات چوبی با طعم عقرب در چین (عکس)

آب نبات چوبی عجیب و متفاوت در کشور چین

 

معمولا مردم چین را به خوردن غذاهای عجیب و غریب می شناسیم. این بار یک آب نبات متفاوت را در کشور چین ببینید.

 

مردم کشور چین همیشه به تغذیه از مواد غذایی نا متعارف مشهور هستند. خوردن عقرب آن هم به این روش با وجود چندش آور بودن موضوع نسبتاً جالبی است.

آب نبات چوبی با طعم عقرب در چین (عکس)

آبنبات چوبی با طعم عقرب