آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

مجموعه : مطالب طنز
آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

با توجه به گفته رییس جدید سازمان ملی جوانان درباره گواهینامه تخصصی ازدواج و اینکه دخترها به کسانی بله بگویند كه دوره سه ماهه مهارت های ازدواج را گذرانده باشد، دیدیم بهتر است با این رییس جدید از در دیگری وارد شویم و به جای آن كه مثل رییس قبلی، هر حرفی زد، بلافاصله آن را تبدیل به سوژه كنیم، به كمكش برویم. شاید واقعا این بندگان خدا نمی دانند مشكل ازدواج جوانان كجایشان است!

از این روی، یك عدد آزمون اختصاصی طراحی كرده ایم تا در پایان دوره ، جوانان را با آن محك بزنند و گواهینامه ازدواج را به كسانی بدهند كه در پاسخگویی امتیاز خوبی كسب كرده باشند.

* در جاده زندگی مشترك، هر یک از تابلوهای زیر به چه مفهومی اشاره دارند؟

آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. فرمان زندگی را از همان اول، خودت به دست بگیر
ب. اگر پرسپولیسی هستی آن گاه همسرت نباید استقلالی باشد


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. انتخاب همسر از بین آدمهای برجسته
ب. شکم برجسته ممنوع!


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. همیشه راه راست را برو
ب. به طرف منزل مادرزن


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

ازدواج:
الف. آغاز آزاد روابط
ب. ‌پایان روابط آزاد


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. لطفا موالیدتان را كنترل كنید!
ب. یکی کمه، دو تا غمه، سه تا که شد خاطرجَمعه!


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. به سراغ شوهر که می روی تازیانه را فراموش نکن!
ب. کتک زدن ممنوع


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. همسرت را نپیچان
ب. دم درآوردن ممنوع!


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. ماه عسل به دریا نروید، غرق می شوید، حسرت به دل می مانید!
ب. زیرآبی رفتن ممنوع


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. وفاداری در حد سگ
ب. اخلاق سگی ممنوع


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. به پای هم پیر شوید
ب. پیرتان در می آید!


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. ladies next
ب. محل وقوع عشق های خیابانی


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. بعد دوسال راه میندازیم یه مخزن گنده جوجه کشی!
ب. دو فرزند کافی است!


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. همدیگر را دور نزنید!
ب. دور همدیگر بگردید!


آزمون اخذ گواهینامه تخصصی ازدواج!

الف. هنگام دعوا از چکش استفاده نکنید
ب. زندگی شما به بن بست رسیده است

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز