تبلیغات

آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

مجموعه : عکس های طبیعت
آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

تصاویر دیدنی از آسمان زیبا و خیره کننده فیروزه ای تبت

 

آسمان رویایی تبت در غرب چین را از دید دوربین عکاسی و به شکلی متفاوت ببینید.

 

تبت در غرب چین در بهره مندی از منابع از انرژی خورشیدی، پیشرو کشور و حتی جهان است. این بهره مندی به حدی است که لهاسا، پایتخت این منطقه، لقب “شهر نور خورشید” را به خود اختصاص داده است چرا که به طور متوسط سالانه 3005 ساعت تابش آفتاب گزارش شده است.

 

تبت در تمام طول سال از آسمانی آبی و شفاف برخوردار است که آن را مدیون ارتفاع زیاد منطقه، نور شدید آفتاب و هوای پاک خواهد بود.

 آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

عکس آسمان تبت

 آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

آسمان بی نظیر

  آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

زیبایی آسمان

  آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

عکس های خاص آسمان

 آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

عکس طبیعت

 آسمان زیبا و فیروزه ای رنگ تبت در غرب چین (عکس)

 

تبلیغات