آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)

آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
پانگولین که نام دیگرش مورچه‌خوار پولک‌دار است جانوری است که بر روی پوست خود فلس‌هایی از جنس کراتین دارند و تنها پستاندارانی هستند که چنین نوع از پوشش بدن را دارا هستند.
پولک‌پوست‌ها در مناطق گرمسیری آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند و نام پانگولین از زبان مالای گرفته شده و به معنی «جمع‌شونده رو به بالا» است. این جانوران شب‌زی هستند و از حس بویایی قوی خود برای یافتن حشرات در شب استفاده می‌کنند.
 
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
پانگولین‌ها بیشتر روز را به خوابیدن می‌گذرانند و به هنگام خواب رو به بالا می‌غلتند و به صورت گلوله‌ای در خود جمع می‌شوند. فلس‌های پانگولین همه جای بدن او به‌جز شکم و سمت داخلی بازوهایش را می‌پوشاند.
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
پولک‌پوست‌ها به هنگام احساس خطر خود را مانند جوجه‌تیغی جمع می‌کنند و تنها کفتار و گربه‌سانان بزرگ قادر به نفوذ به پوشش فلسی آن‌ها هستند.
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
آشنایی با حیوانی عجیب به نام پانگولین (تصویری)
 
منبع : ایران ناز