آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

تکناز : شرکت بوگاتی فرانسه ، سریع ترین خودرو روباز ورزشی جهان را  تولید کرده است.  بوگاتی ویرون گراند اسپورت 16.4 با حداکثر سرعت 407 کیلومتر در ساعت . 

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر

آشنایی با سریعترین بوگاتی دنیا !! + تصاویر