آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

مجموعه : مردان
آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

از سال های‌ دور، رعایت بعضی از اصول آداب معاشرت امری بدیهی شمرده می شد اما با ایجاد تغییراتی در جوامع ، رعایت این اصول دیگر به اندازه سابق مرسوم نیست و هر کس به فراخور اوضاع و احوال ، این نکته ها را رعایت میکند؛

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

اما شاید بد نباشد که بعضی از انها را برای نوعروسان و نودامادها و زوج های‌ جوان یادآوری کنیم « به شرطی که نگویید این از اصول «زن ذلیل» بودن است!»

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

1 -همیشه در را برای همسرتان باز كنید.

این شـایـد مـهـمتـرین قـانون آداب مـعـاشرت برای مردان باشد. خواه همسرتان در حـین ورود بـه اتومبیل شما ، رستوران، باشگاه و یا هر جای در دار باشد، باید همیشه در را برایش باز نگاه دارید تا او عبور كند. هرگاه چندین در وجود داشت یك به یك انها را برایش بگشایید.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

هرگاه بسته ای به همراه دارد آن را برایش حمل كنید.

 

ایـن كـار به او نشان می‌دهد كه شما برایش احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را خواستارید.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

2 – كمك كنید كت، مانتو یا بارانی اش را بپوشد.

 

همواره به همسر خود در تـن كـردن پالتو یـا بارانی اش كـمك كنـید. این عمل ساده و در عین حال در جلب محبت او مؤثر است.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

3 – در رستوران و مجامع عمومی ، هنگام نشستن به او كمك كنید.

 

هرگاه او خـواسـت كنـار شـما بـنـشیـند، با بیرون كشیدن صندلی و بازگرداندن آن به سمت جلو « الـبـته وقـتـی وی كاملاً روی صندلی نشست» به او در نشستن روی صندلی كمك كنید.

 

4 -دست او را بگیرید.

وقتی بر روی سطح ناهمـوار قدم می‌زنید دست خود را به همسرتان تقدیم کنید ؛ این کار باعث كمك به وی میشود خصوصاً زمانی كه او كفش پاشنه بلند به پا كرده باشد.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

5 – در اجتماعات و میهمانی ها ، نیازهای او را جویا شوید.

 

با آنكه این كار را اكثر مردان انجام می دهند، امـا بـاز كـمـك زیـادی به متشخص بودن ما می كند.

 

هنگامی كه در اجتماعات حضور دارید ، هـمـواره از وی بـپرسید كه آیا نـوشیـدنـی یـا غـذا میل دارد كه برایش بیاورید.

 

به او نـشـان دهـیـد كـه بـه آسـایـش و نیازهای وی اهمیت میدهید.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

6 – در راه پله، كنار ِ وی راه بروید.

 

«هیچگاه در راه پله پشت یك خانم حركت نكنید».

 

بهتر است كنار و یا اندكی جلوتر از وی حركت كنید. ایـن قـانـون در هنـگـام عبـور از پیاده رو نیز باید رعایت شود.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

7 – وقتی با هم قدم می زنید، شما از قسمت بیرونی پیاده رو حركت كنید.

 

این به همسرتان اجـازه می دهـد كه از رفـت و آمـد خـودروها دور باشد.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

اگر اتومبیلی نـاگهان از كنـار شـما عبور كند و آب كنار خیابان را به سمت شما بپاشــد، ایـن شما هستید كه خیس خواهید شد و نه خانمتان!

 

خیلی سخت است؟

 

بلی ،اما این بهایی است كه شما باید برای متشخص بودن بپردازید.

آقايان، در حضور خانم ها مؤدب باشيد!

8 – هرگاه بسته ای به همراه دارد آن را برایش حمل كنید.

 

ایـن كـار به او نشان می دهد كه شما برایش احترام قائل هستید و آسایش و راحتی وی را خواستارید.

 

9 – هنگام عبور از خیابان «او» را جا نگذارید! سعی کنید پا به پای او راه بروید و هر دو با هم به آن طرف خیابان برسید.

* شما چه نکته ی خاصی را به موارد بالا اضافه میکنید؟

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

برچسب‌ها: