آموزش‌ لبخند به پلیس ‌زن در چین !(+عکس)

مجموعه : مجله خبری
آموزش‌ لبخند به پلیس ‌زن در چین !(+عکس)
 
دولت چین یکی از معروفترین دولتها در تربیت پلیس می باشد .در تصویر زیر می بینید که پلیس های زن چگونه با قرار دادن چوبهای مخصوص خوردن برنج در دهان آموزش مهارت لبخند زدن می بینند.
 

آموزش‌ لبخند به پلیس ‌زن در چین !(+عکس)
 
منبع : آفتاب نیوز