آموزش بیلیارد

 

فعالیت زدن توپ در یك مكان حوض مانند  فرمی  از یك بازی فرانسوی بود كه با  گوی  و حلقه  انجام  می شود , به نام كروكت . این بازی در چمن بایك چوب دستی ویك توپ ball یا bille كه كم كم به billiard  یا bill yard  معروف شد بازی می شود . پس از مدتی این بازی  سرگرمی درباریان  شد و به دلیل نفرت داشتن  آنها  از گرما و  فعالیت  زیاد  این بازی را محدودتر كردند  و آن را روی میز در یك محیط بسته انجام می دادند.

 
   خوب به رنگ ها نگاه  كنید , نخستین چیز كه باید درباره ی  بیلی یارد بدانید  این است كه این بازی برخلاف باری ها ی توپی دیگر دارای توپ های زیادی است . برخی از این توپ ها ساده   یعنی دارای رنگی یك پارچه هستند  و تعدادی  از آنها  نیز خط دارند یعنی توپی كه  نوك  و ته آن ها سفید و یك خط رنگی كه گرداگرد و میانه ی آن قرار گرفته.

     هر یك از توپ
ها دارای  یك  شماره  هستند . از شماره ی1 تا 15, كه  از شماره ی 1 تا 7  تو پ های ساده واز شماره ی9 تا 15 توپ های خط دارد را تشكیل می دهند .توپ شماره ی 8 8ballكدام است ؟. البته , وقتی این بازی به صورت  استاندارد  بازی می شود , توپ 8  نه جزو  گروه  توپ های  ساده  است و نه جرو گروه  توپ های خط دار  محسوب میشود . یك توپ خاص است (  توپ سیاه را از دست ندهید چون تمام توپ هایتان سیاه می شود ! ) .

 

چوب بیلیارد 
                            
                                    
        cue stick  یا همان چوب بیلی یارد چوبی  است كه شما به وسیله ی  آن به   cue ball توپ مخصوص كه به آن پیتوك نیز گفته  می شود  ضربه می زنید . این چوب بلند  نوك دار  و خیلی  هم  دقیق است  از سه قسمت تشكیل شده.

      نوك    : قسمتی كه مقداری سفید و با طولی تقریبا برابر 1/27 سانتیمتر است ویك قسمت كایوچویی در نوك.
      بدنه   : قسمتی صاف و صیقلی كم پهنا و بلند است در میانه .

     دسته : پر پهناترین قسمت stick كه به صورت مخروطی به طرف میانه ونوك Stick پیش می رود . طول این چوب تقریبا برابر 1متر و 47 سانتیمتر می باشد .
            
میز

      یك میز  بیلی یارد  تقریبا  برابر با  137/155 سانتیمتر  عرض  و 274/23 سانتیمتر طول است . و معمولا یك رویه ی سبز
مخملی از جنس پلی استر و پشم روی آن را پوشانده و دارای 6 كیسه كه 4 تای آن ها در گوشه ها و دوتای آن ها در طرفین , وسط هر یك از اضلاع بلنتر میز قرار گرفته اند.
 یك حاشیه ی نسبتا  پهن  اطراف میز  قرار  گرفته  جایی كه معمولا  بازیگنان گچ بازی ( بعدا  توضیح داده میشود )
یا لیوان نوشیدنی خود را روی آن قرار می دهند.
دو  چیز مهم باید درباره ی آن  بدانید

      شما باید  از این حاشیه برای تراز  كردن دست خود و مسلط شدن بر میز استفاده می كنید .

     شما هرگز نباید هیچ گونه نوشیدنی و یا خوراكی روی آن قرار دهید  زیرا  اگر نوشیدنی  شما  روی میز بریزد روكش میز  كه یكی از مهمترین قسمت های میز محسوب می شود  باید عوض شود  و شما باید بهای سنگینی تقریبا معادل 150 $ دلار بپردازید .

تقریبا  آخر هر میز  نزدیك ضلع  كوچك میز یك دایره ی تو پر سفید در دو طرف میز قرار دارد.شما باید در ابتدای بازی  Cue ball خود را روی یكی از آن ها قرار دهید.

 

 

Rack

Rackیك شی سه گوش است كه بازی كن از آن برای مرتب كردن توپ ها استفاده می كند .
 تمام توپ ها در Rack قرار می گیرند.
با انگشتان خود دو طرف , عقب Rack را گرفته وعقب و جلو  می كنید تا توپ ها مرتب كنار هم قرار گیرند .
زیرا فضای بین توپ ها در زمان برداشتن
Rack خیلی مهم است . باید مراقب باشید كه توپ ها خوب بهم  بچسبند.
Rack به وسیله ی توپ رآس در روی نقطه سفید انتهایی میز تنظیم میشود.

وسیله ی دیگری كه در طول بازی ما  از آن  استفاده  می كنیم  گچ  است . ما گچ را به نوك كائوچویی چوب خود می مالیم تا به ما كمك كند كه چوب در زمان ضربه زدن به توپ بهتر بچسبد .


  
قوانین

  بازی بیلی یارد از قوانین زیادی در نقاط  گوناگون دنیا  پیروی می كند كه  شما در این سایت با قوانین استاندارد جهانی آن  آشنا می شوید . شما باید اصطلاحات كه در این بازی  به كار می رود را به خاطر بسپارید زیرا این اصطلاحات در طول بازی زیاد به كار می روند.

     Cue Ball ( پیتوك ) : یك توپ سفید است بدون شماره كه شما در بازی فقط به این توب حق ضربه زدن را دارید .

 
Object Ball ( توپ هدف ) : اولین توپی كه در طول بازی پیتوك به آن ضربه می زند.

    Break  : ضربه ای است كه در ابتدای بازی  زده می شود . وقتی  بازی شروع می شود بازی كنی كه از قبل تعیین شده به وسیله پیتوك اوین ضربه بازی را به سوی توپ های مرتب شده می زند وبه این ترتیب بازی شروع می شود به این عمل Break می گویند.

     Pocketing a ball : وقتی یك توپ داخل پاكت رود . به این عمل Sinking نیز گفته می شود .

    Scratch : هنگامی كه شما هرگز نباید پیتوك یا توپ طرف مخالف را در پاكت كنید درغیر این صورت شما Scratch می گیرید و جریمه می شوید .

   Frozen : وقتی كه توپ هدف به توپ دیگری ویا به دیواره میز چسبیده باشد . ضربه زدن به   این توپ مقداری دشوار است .

 

Position Play : موقیت بازی , سرعت لازم برای ضربه زدن , چرخش لازم , استراتزی بازی (به كدام توپ و از كجا ضربه بزنیم كه بهترین مقیت را برای ما فراهم كند ) .

    Cut : وقتی شما به پیتوك  مستقیما ضربه می زنید  و  آن در یك راستا به توپ هدف برخورد می كند  , توپ هدف  در یك خط  مستقیم حركت  خواهد كرد . اگر شما به توپتا  كات  دهید توپ هدف شما دیگر حركتی مستقیم  نخواهد  داشت   و در یك زاویه مشخصی  حركت  می كند . به طور مثال در زیر  پیتوك در یك  زاویه  مشخص به توپ 4 ضربه می زند و توپ 4  در نتیجه به سمت  كه پیشبینی شده  هدایت می شود

 

 

     Banking a shot : زمانی كه  شما به پیتوك ضربه  بزنید و پیتوك شما به توپ هدف و توپ هدف به دیواره میز برخورد كند و  داخل یكی از  پاكت ها برود  , این به این معنا است كه شما یا خیلی خوب بازی می كنید و یا  خیلی خوش شانس هستید . در زیر پیتوك به توپ 2  ضربه زده وتوپ 2 به دیواره اصابت كرده و با یك زاویه مشخص ( اگر با دقت و محاسبه زده شود )داخل پاكت می رود ( امیدواریم ) .


    
Combination : این در زمانی صورت می گیرد كه ما به پیتوك ضربه بزنیم و پیتوك به یكی از توپ های خودما ن و آن توپ به توپ هدف ضربه بزند و آن را هدایت كند .
 

 

 

Draw : هنگامی كه شما می خواهید به پیتوك ضربه بزنید و پیتوك به توپ دیگر و می خواهید كه پیتوك شما پس از ضربه زدن جلو نرود بلكه به عقب برگردد ( مثلا زمانی كه توپ شما نزدیك پاكت قرار گرفته ) شما باید به قسمت میانه و پایین توپ ضربه بزنید .
  
    
هنگامی كه شما می خواهید به توپی ضربه بزنید و پیتوك شما سر جای توپ هدف باستد ونه جلو برود و نه عقب , باید به قسمت میانی وبالای توپ ضربه بزنید. .

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز