آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)

آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم .
 
 
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
تزئین با پلو زعفرانی و زرشک
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ستاره و زرشک
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)
 
تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک
 
آموزش تصویری تزیین پلو برای مهمانی (3)