آگهی ملکه بریتانیا برای کار در یکی از کاخ هایش !!!

مجموعه : مجله خبری
آگهی ملکه بریتانیا برای کار در یکی از کاخ هایش !!!
آگهی ملکه بریتانیا برای استخدام یک خدمتکار زن جهت کار در کاخ ویندرسور ، انتقادات رسانه ها را به دنبال آورد.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه دیلی میرور چاپ لندن، خانواده پادشاهی بریتانیا با انتشار آگهی، نیاز به استخدام یک خدمتکار زن برای کار در کاخ ویندسور را اعلام کرد ؛ خدمتکار مورد نیاز 30 ساعت در هفته، از هشت صبح تا یک ظهر برای نظافت و تغییر ملافه ها در بخش خانواده پادشاهی کاخ وندسور کار خواهد کرد.

قلعه ویندسور واقع در شهر ویندسور انگلستان به مساحت  ۴۵ هزار متر مربع بزرگترین قلعه دنیاست. ملکه اکثر آخر هفته های خود را آنجا سپری می کند.

قلعه ویندسور یکی از کاخ های ملکه بریتانیا

آگهی ملکه بریتانیا برای کار در یکی از کاخ هایش !!!

به این نیروی کار، جای خواب داده نمی شود. حقوق اعلام شده از طرف خانواده پادشاهی برای این شغل، 78 پنس کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده از طرف دولت است.

دولت بریتانیا حداقل دستمزد برای هر ساعت کار در لندن را 8 پوند و 55 پنس و در خارج از پایتخت 7 پوند و 45 پنس اعلام کرده است. هر یک پوند شامل 100 پنس است.

دیلی میرور اضافه کرد: برخی از فعالان اجتماعی با انتقاد از ملکه بریتانیا به دلیل اعلام دستمزدی کمتر از حداقل از دستمزد گفته اند که وی الگوی بدی از فعالیت های آنها برای افزایش دستمزد کارگران غیرماهر ایجاد کرده است.

کاخ باکنیگهام در لندن محل اقامت ملکه بریتانیا

آگهی ملکه بریتانیا برای کار در یکی از کاخ هایش !!!

"گرایم موریس" نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا و مدافع افزایش دستمزدها هم گفت: ملکه از بودجه عمومی، حمایت مالی بزرگی را دریافت می کند به همین دلیل نباید به کارگران خود دستمزدهای حداقلی بپردازد زیرا این موضوع، الگوی بدی را برای دیگر کارفرمایان ایجاد می کند.

سخنگوی کاخ باکینگهام در لندن مقر رسمی الیزابت دوم ملکه 86 ساله بریتانیا در واکنش به این موضوع گفت: هم اکنون در حال بررسی و تجدیدنظر سیاست های خود در زمینه دستمزدها هستیم.

در کاخ باکینگهام بیش از 250 کارمند و کارگر از جمله آشپز و خدمتکار فعالیت می کنند. این کاخ به تازگی برای استخدام کارمندی برای مدیریت سرویس های بهداشتی سلطنتی، خدمتکاری در کاخ مورال، یک ساعت ساز و یک راننده آگهی داده بودند.

آگهی ملکه بریتانیا برای کار در یکی از کاخ هایش !!!
منبع : عصر ایران