ابتکار یک هتل دار ایرانی خوش سلیقه ! (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
ابتکار یک هتل دار ایرانی خوش سلیقه ! (عکس)
نقشه ایران در هتلی نزدیک ساحل دریای خزر