اتفاق باورنکردنی پس از خریدن یک بسته تخم مرغ (عکس)

اتفاق باورنکردنی پس از خریدن یک بسته تخم مرغ (عکس)

عکس اتفاق باورنکردنی پس از خریدن یک بسته تخم مرغ

 

یک زن استرالیایی اهل نیوزلند زمانی که داشت تخم مرغ‌ ها را می‌شکاند دید که همه تخم مرغ‌ها دو زرده هستند.

 

این خانم نیوزلندی یک بسته 12 تایی از تخم مرغ خریده بود و بعد از شکاندن 6 تخم مرغ دو زرده، دوربین خود را آورد و از شکاندن 6 تخم مرغ بعدی تصویربرداری کرد. این 12 تخم مرغ همه دو زرده بودند.

 

مسئول شرکت تخم مرغ گفت: این شانس مانند بردن در یک قرعه کشی است چون شانس پیدا کردن تخم‌های دو زرده، آن هم 12 تا پشت سر هم یک در میلیارد پیش می‌آید.

اتفاق باورنکردنی پس از خریدن یک بسته تخم مرغ (عکس)

تخم مرغ

اتفاق باورنکردنی پس از خریدن یک بسته تخم مرغ (عکس)

عکس های تخم مرغ

اتفاق باورنکردنی پس از خریدن یک بسته تخم مرغ (عکس)