اتفاق بسیار عجیب در سقف خانه یک مرد روسی !+ تصاویر

اتفاق بسیار عجیب در سقف خانه یک مرد روسی !+ تصاویر
 
این مرد روسی با شكافتن سقف خانه اش متوجه وجود شانه های بكر عسل تولید شده توسط زنبورهای حاضر در محل در سقف خانه اش شد.
 
ردی در روسیه كه صداهای ناهنجاری را از سقف و دیوار خانه خود می شنید ، با شكافتن خانه اش متوجه اتفاقی عجیب و حیرت آور شد.
 
اتفاق بسیار عجیب در سقف خانه یک مرد روسی !+ تصاویر

وی پس از دیدن چنین صحنه ای در خانه اش اقدام به تصویربرداری از این اتفاق و به اشتراك گذاری آن از طریق فضای مجازی كرد.

 
اتفاق بسیار عجیب در سقف خانه یک مرد روسی !+ تصاویر

كارشناسان محیط زیست حاضر در محل معتقدند كه این اتفاق در منزل این فرد از آن جهت صورت گرفته كه مكانی برای تولید عسل در طبیعت برای این زنبورها وجود نداشته و این اتفاق اثباتی بر موضوع در خطر بودن حیات وحش موجودات است.

 
منبع:جام نیوز