اتفاق عجیب در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان + عکس

اتفاق عجیب در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان + عکس

در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان در روزهای گذشته اتفاقی عجیب اما تکراری رخ داد. یک سرباز به دلیل ایستادن طولانی مدت از هوش رفت. در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان یکی از سربازان شرکت کننده در رژه بخاطر ایستادن به مدت طولانی از هوش رفت و نقش زمین شد!

اتفاق عجیب در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان + عکس

مراسم جشن تولد ملکه انگلستان

اتفاق عجیب در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان + عکس

مراسم جشن تولد ملکه انگلستان

اتفاق عجیب در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان + عکس

حادثه در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان

اتفاق عجیب در مراسم جشن تولد ملکه انگلستان + عکس