اتومبیل برقی نیویورک در سال 1896 (عکس)

اتومبیل برقی نیویورک در سال 1896 (عکس)
با آنکه هنوز خودروهای الکتریکی نتوانسته‌اند اطمینان مردم را به خود جلب کنند، قدمت آنها در صنعت خودرو جهان به بیشتر از ۱۰۰ سال می‌رسد.
آنچه در آن دوران باعث شد خودروهای الکتریکی نتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند در درجه اول ضعف تکنولوژی باتری‌ها و در درجه دوم لزوم آشنایی با کار با الکتریسیته بود که خود در قرن نوزدهم پدیده‌ای نوین به حساب می‌آمد.

اتومبیل برقی نیویورک در سال 1896 (عکس)

این تصویر به سال ۱۸۹۶ تعلق دارد و تاکسی‌های الکتریکی نیویورک را نشان می‌دهد. ظرف مدت ۳ سال تعداد این تاکسی‌ها در نیویورک به ۶۰ دستگاه رسید. بنابر گزارش هفته‌نامه دنیای خودرو، با این حال آنچه در آن دوران باعث شد خودروهای الکتریکی نتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند در درجه اول ضعف تکنولوژی باتری‌ها و در درجه دوم لزوم آشنایی با کار با الکتریسیته بود که خود در قرن نوزدهم پدیده‌ای نوین به حساب می‌آمد. این تاکسی‌ها در آن زمان رقیب جدی برای درشکه‌های اسبی به شمار می‌آمد.

منبع : خودرو سازی