اثر شگفت آور صاعقه بر روی زمین چمن + عکس

مجموعه : مجله خبری
اثر شگفت آور صاعقه بر روی زمین چمن + عکس

 
یک رگه نور در آسمان و سپس صدایی بلند که به آن رعد و برق یا صاعقه می‌گویند، این پدیده چه تأثیری می‌تواند بر یک زمین چمن داشته باشد؟

تصویری که در زیر می‌بینید حاصل از بر خود صاعقه با یک زمین گلف است، این عکس را یک گلف آموز که در این زمین تمرین می‌کرده ثبت کرده و اشتراک آن در اینترنت بحث‌های زیادی را به راه انداخته است.
 
اثر شگفت آور صاعقه بر روی زمین چمن + عکس