ارزش همه چیز …

ارزش یک خواهر را، از کسی بپرس که آن را ندارد

ارزش ده سال را، از زوج هائی بپرس که تازه از هم جدا شده اند

ارزش چهار سال را، از یک فارغ التحصیل دانشگاه بپرس

ارزش یک سال را، از دانش آموزی بپرس که در امتحان نهائی مردود شده است

ارزش یک ماه را، از مادری بپرس که کودک نارس به دنیا آورده است

ارزش یک هفته را، از ویراستار یک مجله هفتگی بپرس

ارزش یک ساعت را، از عاشقانی بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند

ارزش یک دقیقه را، از کسی بپرس که به قطار، اتوبوس یا هواپیما نرسیده است

ارزش یک ثانیه را، از کسی بپرس که از حادثه ای جان سالم به در برده است

ارزش یک میلی ثانیه را، از کسی بپرس که در مسابقات المپیک، مدال نقره برده است