از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

با دفاتر گوگل و سبک و سیاق طراحی و دکوراسیون نمایندگی های این شرکت در کشورهای مختلف کم و بیش آشنا هستید. ولی اینبار گوگل دفتر جدیدش در دوبلین را به گونه ای ساخته که میتوان گفت برای کارکنانش سنگ تمام گذاشته است.

به گزارش تکناز در بلندترین ساختمان تجاری دوبلین، پرجمعیتترین شهر و پایتخت کشور ایرلند، گوگل دفتری تاسیس کرده که به شدت درخور روحیات و انتظارات گوگلی هاست. این دفتر که آنرا مونتورتو می نامند محلی است برای حضور کارکنان گوگل که از 28 کشور جهان به آنجا می آیند و ظاهرا به 46 زبان زنده دنیا با هم صحبت می کنند.

از فضاهای کاری رنگارنگ و همینطور مبلمان مدرن و استثنایی این آفیس که بگذریم امکانات متنوعی از قبیل ورزشگاه، تابلو های متحرک، وسایل سرگرمی، استخر شنا، بار، کافه تریا، مکان هایی الهام بخش برای استراحت نیز در نظر گرفته شده که در تقویت روحیه کارکنان سهم بسزایی دارد. با هم به گوشه هایی از این دفتر زیبا نگاهی می اندازیم:


از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)


از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)

از کار در این مکان خسته نخواهید شد !! ( شرکت گوگل)