از گورخری پرسیدم

از گورخری پرسیدم: ?تو سفیدی راه راه سیاه داری، یا اینكه سیاهی راه راه سفید داری؟
گورخر به جای جواب دادن پرسید
تو خوبی فقط عادت‌های بد داری، یا بدی و چندتا عادت خوب داری؟
ساكتی بعضی وقت‌ها شلوغ می‌كنی، یا شیطونی و بعضی وقتها ساكت می‌شی؟
ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی، یا ذاتا افسرده‌ای و بعضی روزها خوشحالی؟
لباس‌هات تمیزن فقط پیراهنت كثیفه، یا كثیفن و شلوارت تمیزه؟
و گورخر پرسید و پرسید و پرسید و پرسید و پرسید، و بعد رفت

نتیجه اخلاقی: دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره راه‌راه‌هاشون چیزی نمی‌پرسم

پایگاه فرهنگی هنری تکناز