استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)

چه برای فرار از دست شکارچیان و چه برای شکار طعمه، حیوانات از ویژگی‌ها و شیوه‌های مبتکرانه‌ای برای همسانی با محیط اطراف خود بهره می برند. برخی، استاد مسلم استتار بوده و برای مشاهده و تشخیص آنها در طبیعت نیازمند نگاهی تیزبین هستیم.

 

یک کرم صدپا روی برگ درخت

جگوار در میان خزان برگ‌ها
 

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)

پرنده چیف‌چاف در میان برگ‌های خشک


 

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)

ملخ سبز در میان گیاه همیشه بهار


 

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)

سنجاقک امپراتور در برکه

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)
 

قورباغه بر دیوار

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)


 


 

خرچنگ در میان شن‌ها

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)
 

گل یا عنکبوت!

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)

مارمولک پرنده که به نام اژدهای پرنده نیز شناخته می شود روی تنه درخت

استتارهای جالب و بی نظیر در طبیعت ! ( تصویری)