اسکل واقعی به این میگن !! (+ تصاویر )

مجموعه : علمی
اسکل واقعی به این میگن !! (+ تصاویر )
نام این پرنده جالب اسکل هست و در خصوصیات این پرنده نوشته اند که او وقتی برای زمستان غذا جمع آوری میکند طولی نمی کشد که محل نگهداری آنها را فراموش میکند و بخاطر همین با مشکل مواجه می شود، یا هنگام خانه سازی فراموش می کند که خانه اش را کجا ساخته است و اگر از لانه اش بیرون بیاید راه بازگشت را پیدا نمیکند …
 
اسکل واقعی به این میگن !! (+ تصاویر )
اسکل واقعی به این میگن !! (+ تصاویر )
اسکل واقعی به این میگن !! (+ تصاویر )