اس ام اس احساسی جدید (150)

اس ام اس احساسی جدید (150)

برنگرد !
که بر نمی گردی تو هیچوقت
نمی خواهمم داشته باشمت نترس فقط بیا
در خزان خواسته هام کمی قدم بزن تا ببینمت
دلم برای راه رفتنت تنگ شده است . . .
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
دلتنگ که می شوم
لب پنجره نوازشم می کند
آفتاب
خیلی آشناست این گرما
انگار از نفس های تو اقتباس می کند . . .

.
.
.
.
.
.
آرام بگیر دلم . . .
تنگ نشو برایش . . .
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !
“ چیزی بینمان نبوده ”
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
پیام : موردی برای نمایش نیست
فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست
تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست
دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده
واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته !
.
.
.
.
.
تشنه که میشوم سر میکشم دلتنگیت را !
بغض بالا می آورم . . .
.
.
.
.
.
تمـام ِ این چـند سـال و اَنــدی عــمرم بـه کــنار … مـن فـــقط ، بـه انـــدازه ی همــان
صَــدُم هـای ِ ثـانیه ای که ، در هــوای ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشیـدم ، زنـــدگـی کــــردم !!
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
از این شب های تو در تو
که جز شب در پی اش نیست
از این روزایه بیهوده
که فردا در پی اش نیست
از این شب های بی رویا
دلم “خونه…….دلم تنگه…..
.
.
.
.
.
دختر همسایه موهای عروســـکم را کند
باد بادبادکم را بــــ ـــرد
امــا تـــ ـــو………
چه ها نکردی با دلــــ ـــم !!!
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
مـدتهــاسـت تنهــا چیــزی که مــرا یــاد تــو می انــدازد طعنــه های دیگـــران اســت …
شـایــد اگــر ایـن دیگــران نبــودنـد تـو زودتــر از ایـن ها بـرایــم مــرده بــودی .
.
.
.
.
.
چه شوری میزند دلم…
وقتی در نگاه دیگران آنقدر…
عزیز میشوی…
.
.
.
.
.
دکتر هم دیوانه شد؛
وقتی چند لحظه از سکوتم را برایش معنا کردم
فردا برای دلجویی دیر است…امروز “زخم” نزن…
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
خسته ام از صبر و خاکستر نشین سایه ام ، کاش
میامد شبی اندوه بی پایانِ تو…
.
.
.
.
.
من احمق گاهی فکر میکنم غرور داری که بهم نمبگی عاشقتم!!!
ولی مگه میشود آدم عاشق باشد و غرور داشته باشد!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من که هیچ غروری برای عشقم نداشته ام……

 
.
.
.
.
.
.
میگن هر وقت دلت واسه اونیکه دوسش داری تنگ شد ، نگاش کن !
اگه پیشت نبود صداش کن !
اگه نشنید دعاش کن !
.
.
.
.
.

اس ام اس | اس ام اس جدید | اس ام اس دلتنگی
سهم من از تو ؛ دلتنگی بی پایانیست
که روزها دیوانه ام میکند ، شب ها شاعر . . .
.
.
.
.
.
همین که یک لحظه از ذهنم میگذرد که من اینجایم و تو آنجا ؛ دلم میلرزد و اشکم بی مهابا سرازیر میشود . . .
من دلیلش را گذاشته ام دلتنگی ولی توام مثه دیگران مرا دیوانه بخوان . . .