اس ام اس عاشقانه ! (129)

اس ام اس عاشقانه ! (129)

 

هم رنگ تمام آرزوهای منی/ غارتگرجان ومال و دنیای منی

بی تونفس کشیدنم ممکن نیست/ساده بگویم که همه دنیای منی . . .

 

*********

 

هیچ میدانی ؟

جای “عزیزم غصه نخور” های تو را

دیازپام گرفته است . . .

 

*********

 

اگر خوبان عالم جمع باشند / یقینا نزد من ، تو بهترینی

اگر از خوبترها حلقه سازند / تو در آن حلقه ، میدانم نگینی . . .

*********

 

اگر دوستم داری بلند فریاد بزن حتی اگرنشنوم باورت می کنم  عشقم . . .

 

*********

 

گاهی فرار می کنم

از فکر کردن به تو

مثل رد کردن آهنگی که

خیلی دوستش دارم . . .

 

*********

 

تمام قندهای توی دلم را آب کردم برای تو

تویی که چایت را همیشه تلخ می خوری  . . .

 

*********

 

نیمه گـُمشده ام نیستی که بـا نیمه ی دیگــر به جُستجویت برخیزم

تو… تمام گُمشده منی . . .

 

*********

 

غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست . . .

 

*********

 

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی

آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم  . . .

 

*********

 

دیگر فرصتی برای پیامک نیست ، دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیم

دلتنگیت در هیچ پیامی نمی گنجد . . .

 

*********

 

پروردگارا ، آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا

به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ، بباران . . .

 

*********

 

دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی . . .

 

*********

 

به جان چشمانت قسم

اینبار آنچنان رفتنی ام …

که ، کاسه های آب را هم قسم دهی

نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

 

*********

 

همه ی بغض من

تقدیم غرورت باد!

غروری که

لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

 

*********

 

نفسم ، تو در شمالی و من در جنوب

کاش دستی نقشه را از میانه تا کند . . .

 

*********

 

وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه !

وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه !

اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره

این یعنی همه چیز !

 

*********

 

محصولها را که برداشت میکنند ، بیچاره مترسکها که فراموش میشوند . . .

 

*********

 

کاش میدونستی مهم تر از دلم اعتمادم بود که شکستی . . .

 

*********

 

گاهی هیچ کس را نداشته باشی بهتر است

داشتن ِ بعضی ها تنهاترت می کند . . .

 

*********

 

پرسیدند : دوستش داری ؟

گفتم : دنیای من است

گفتند : دوستت دارد ؟

گفتم : تنها سوال من است