اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

خدایا کمکم کن تا درهایی که به سویم میگشایی ندانسته نبندم
و درهایی که به رویم میبندی به اصرار نگشایم . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

هرگز نیکی و بدی یکسان نیست
بدی را با نیکی دفع کن، ناگاه خواهی دید
همان کس که میان تو و او دشمنی است
گویی دوستی گرم و صمیمی است . . .
(آیه ی ۳۴ سوره فصلت)

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را می‌خواند
اگر هیچکس نیست، خدا که هست . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

خداوند امید شجاعان است ، نه بهانه ی ترسوها . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

خدا مرحم تمام دردهاست
هرچه عمق خراشهای وجودت بیشتر باشد
خدا برای پر کردن آن بیشتر در وجودت جای میگیرد . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

توهدفی ، من دنبال توام
تو معبودی ، من عبد توام
توعشقی ، من عاشق توام
تو نوری ، من شب پره توام
تو بال باش ، من پرنده ام
تو ارباب باش ، من برده ام
تو همراه باش ، من رونده ام
تو ناز باشی ، من نیازم
تو آوازباشی ، من یه سازم
خدایا فقط باش ، که بی تومی بازم . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

خداوندا
مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی
حدیث درد فراق تو با تو بگذارم
وگرنه این چه نمازی بود که من باتو
نشسته روی به محراب و دل به بازارم . . . ؟

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩاﻳﺖ ﻧﺒﺎﺵ
ﺧﺪاﻱ ﺩﻳﺮﻭﺯ و اﻣﺮﻭﺯﺕ , ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺪا . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

می خواستم دستان خدا را بگیرم
ندا آمد: دستان افتاده ای را بگیر . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

به آنان که در زمین اند رحم کن
تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

عهدی را که در طوفان با خدا می بندی در آرامش فراموش نکن . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

“عشق و محبت” ردپای خدا در زندگیست
امیدوارم زندگیت پر از ردپای خدا باشد . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

نگذارید صدای دنیا شما را از شنیدن صدای ” خدا ” باز دارد . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

ای انسان، قدر خود را بدان؛ به حدی گرانی ، که فقط خدا توان خریدت را دارد
پس خود را به قیمت حسرتی تلخ، به تاراج مده . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

چتر نمیخواهم
میخواهم باران رحمتت را با همه ی وجودم احساس کنم
زندگیتان سرشار از رحمت خداوند باد . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

خدای را باید شناخت
که اوست دهنده بی منت
اگر همه بستانند او بدهد
و چون او بدهد کَس نتواند بستاند . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

تمام غصه های دنیا رو میشه با یک جمله تحمل کرد :
خدایا میدانم که میبینی . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

چه چیز جز بخشندگی ام باعث شد تا مرا که می بینی خودت را بگیری ؟

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

خدا آن حس زیبایی ست که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را
یکی همچون نسیم دشت میگوید
کنارت هستم ای تنها . . .
و دل آرام میگیرد

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

خدای من
نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی
میان این دو گمم
هم خود را و هم تو را آزار میدهم
هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی
و هرگز دوست ندارم آنی باشم که تو رهایم کنی
آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی “هیچ” یعنی “پوچ”
خدایا هیچ وقت رهـــایم نکن . . .

 

 دلت که گرفت، دیگر منتِ زمین را نکش
راهِ آسمان باز است ، پر بکش . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻘﻲ ﺩاﺭﻡ
ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﺧﺪاﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺩاﺭﻡ
ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ، ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﮔﻨﻪ ﻛﺎﺭﻡ . . .

اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند (12)

منبع: راد اس ام اس