اعتصاب 4 ساله این مرد هندی بوسیله خوردن نان و آب + عکس

اعتصاب 4 ساله این مرد هندی بوسیله خوردن نان و آب + عکس

این مرد به تصاحب بیجای زمینش توسط دولت هند اعتراض دارد.

سوکوماران منون مردی 74 ساله است که از چهار سال پیش تا به امروز رژیم غذایی خاصی را آغاز کرده است و در کنار آن هرروز به پارک گاندی می رود تا تحصن خود را ادامه دهد.

 

 

اعتصاب 4 ساله این مرد هندی بوسیله خوردن نان و آب + عکس

 

او 4 سال است که تنها آب و نان خورده است و همه روزه از ساعت 8 صبح تا 6 بعدازظهر را در این پارک می گذراند تا شاید کسی به حرف دلش گوش بدهد. در تمام این مدت او یک چتر را هم در کنار خودش گذاشته است که زیر افتاب خسته نشود و از هدفش بازنماند.

اعتصاب 4 ساله این مرد هندی بوسیله خوردن نان و آب + عکس

این مرد در مورد نوع عجیب اعتراضش می گوید:وظیفه من نیست که صحبتی بکنم و این کار را انجام نمی دهد و من تنها اعتراض می کند تا دولت مرا دیده و خودشان آماده حرف زدن با من شوند. من فقط زمین های مصادره شده را می خواهم.