اعتماد باورنکردنی به خر در لبه ی یک پرتگاه (عکس)

اعتماد باورنکردنی به خر در لبه ی یک پرتگاه (عکس)

عکس اعتماد باورنکردنی به خر در لبه ی یک پرتگاه

 

اعتماد کردن به یک خر در لبه پرتگاه را در این عکس ها می بینید. اقدامی که برای انجام دادن واقعا دل شیر می خواهد ! مرد چینی که در تصویر مشاهده می کنید در بین کوه هایی زندگی می کند که مجبور است برای تهیه آذوقه هر چند روز یکبار با خر خود به ته دره عظیمت کند.

اعتماد باورنکردنی به خر در لبه ی یک پرتگاه (عکس)

خر

 

اعتماد باورنکردنی به خر در لبه ی یک پرتگاه (عکس)

عکس خر