اعتیاد عجیب این زن به سنگ در زمان استرس (+ تصاویر)

اعتیاد عجیب این زن به سنگ در زمان استرس (+ تصاویر)
این زن 45 ساله هر بار که استرس می گیرد به خوردن سنگ روی می آورد . او حدود 20 سال است که در شرایط سخت یا هنگام افسردگی سنگ می خورد و این کار او را آرام می کند .

 
او دارای یک کلکسیون از سنگ های مورد علاقه اش می باشد و هر بار سنگی را برای خوردن انتخاب می کند . پیش بینی می شود او در این مدت بیش از 1500 کیلو گرم سنگ خورده باشد .
 

اعتیاد عجیب این زن به سنگ در زمان استرس (+ تصاویر)

اعتیاد عجیب این زن به سنگ در زمان استرس (+ تصاویر)

 

منبع : ظهور