اقدام بسیار جالب اما ترسناک این دختر + عکس

اقدام بسیار جالب اما ترسناک این  دختر + عکس

 

در تصاویر این دوربین مخفی در ابتدا دختر بچه ای با موهای پریشان در تاریکی شب در گوشه ای تاریک نشان داده میشود…

اقدام بسیار جالب این دختر اما ترسناک یک سایت سرگرمی پرتغالی لحظات جالبی از یک دوربین مخفی دیدنی را برای کاربران به نمایش گذاشته است که سرشار از خلاقیت و فوق العاده دیدنی و در عین حال ترسناک است. در تصاویر این دوربین مخفی در ابتدا دختر بچه ای با موهای پریشان در تاریکی شب در گوشه ای تاریک نشان داده میشود

اقدام بسیار جالب اما ترسناک این  دختر + عکس

که در حال گریه کردن است و به نظر میرسد از مشکلی رنج میبرد.برخی از رهگذران از روی دلسوزی به او نزدیک میشوند تا مشکلش را جویا شوند.دختر بچه صورتش را در میان انبوه موهای پریشانش پنهان کرده و زمانیکه عابران به اندازه کافی به او نزدیک میشوند ناگهان چهره وحشتناکی را می بینند که بیشتر شبیه زامبی های فیلم های ترسناک است.

اقدام بسیار جالب اما ترسناک این  دختر + عکس

عکس العمل هر بیننده ای در مقابل این صحنه وحشتناک فرار است اما این دختر بچه ترسناک مسیری را به دنبال عابران وحشتزده میدود .  شوکه شدن و فرار کردن عابران پیاده بی خبر از همه جا و عکس العمل آنها بسیار خنده دار است اما چهره گریم شده و ترسناک این دختر بچه نیز باعث وحشت و دلهره در این کلیپ جالب می باشد.

اقدام بسیار جالب اما ترسناک این  دختر + عکس

اقدام بسیار جالب این دختر اما ترسناک

اقدام بسیار جالب اما ترسناک این  دختر + عکس