اقدام جالب یک زوج برای اثبات عشق !+ عکس

مجموعه : عاشقانه
اقدام جالب یک زوج برای اثبات عشق !+ عکس
 
به گزارش تک ناز ،این مرد چینی یک زنبور دار است و همسرش را متقاعد کرد که برای اثبات عشقشان به زندگی مشترک خود را در پوششی از زنبور های عسل قرار دهند و این زن هم حرف شوهر خود را پذیرفت. وزن این زنبورها ۹۶٫۵ کیلوگرم بود. این مرد میگوید: من نسبت به زنبورها آشنایی دارم و نیش آنها در من اثر نمی گذارد.

اقدام جالب یک زوج برای اثبات عشق !+ عکس

تکناز : وی میگوید یک بار توسط ۴۰۰ زنبور گزیده شده است اما برایش اتفاقی پیش نیامده است و این در حالی است که اگر این اتفاق برای یک فرد عادی رخ دهد حتما خواهد مرد. آنها در حالیکه دستان یکدیگر را گرفته بودند کم کم با پوشش زنبوری پوشیده شدند.


اقدام جالب یک زوج برای اثبات عشق !+ عکس