اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

 

در سال 2008، سرج اورو، رئیس بخش فرانسوی صندوق حیات وحش دنیا، ایده قرار دادن 1600 پاندا (تعداد پانداهای زنده دنیا) در شهرهای نمادین کل دنیا را مطرح کرد.

پائولو گرانجیون، نام یک هنرمند فرانسوی است که برای بالا بردن آگاهی مردم در مورد محافظت از حیوانات در حال انقراض، 1600 پاندا از جنس “پاپیه ماشه” (کاغذ فشرده) را در بیش از 100 شهر در 20 کشور دنیا به نمایش گذاشت. هر کدام از این پانداها نماینده هر یک پاندای باقیمانده در دنیای امروز است…

در سال 2008، سرج اورو، رئیس بخش فرانسوی صندوق حیات وحش دنیا، ایده قرار دادن 1600 پاندا (تعداد پانداهای زنده دنیا) در شهرهای نمادین کل دنیا را مطرح کرد. این ایده جهت بالا بردن آگاهی مردم دنیا از تلاش های صورت گرفته برای محافظت از این حیوانات بود.

پی یر کومیزولی، فیزیولوژیست تولیدمثل در باغ وحش ملی واشینگتن می گوید: «پانداها مهم هستند زیرا گونه های چتری (گونه های در حال انقراضی که بر اساس آنها تصمیمات محافظتی گرفته می شود) محسوب می شوند. نجات آنها باعث می شود که حیوانات بسیاری زنده بمانند.»

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)

اقدام شگفت انگیز هنرمند فرانسوی برای پانداها (عکس)