اقدام عجیب این زوج برای نجات فرزندشان ! + (عکس)

اقدام عجیب این زوج برای نجات فرزندشان ! + (عکس)

 

پدر خانواده در این بخت آزمایی برنده شد و در دسامبر سال 2011 پدر و فرزند زیر تیغ جراحان رفتند تا زندگی تازه ای شکل بگیرد.

یک زن و شوهر هندی ساکن اسکاتلند که فرزندشان به دلیل ناراحتی کلیوی باید سریعا تحت عمل پیوند قرار میگرفت تصمیم گرفتند با پرتاب سکه انتخاب کنند که کدامیک به او کلیه بدهند.

اقدام عجیب این زوج برای نجات فرزندشان ! + (عکس)

 

به گزارش این کودک 4 ساله در بدو تولد با یک مشکل کلیوی مادرزادی متولد شد که پزشکان را مجبور کرد برای نجات زندگی اش تصمیم به پیوند کلیه بگیرند. خوشبختانه هر دو والدین او قادر به اهدای کلیه بودند اما تصمیم اینکه کدامیک این کار را انجام دهند برای آنها مشکل ساز بود. مادر این کودک با اعتقاد بر اینکه 9 ماه او را در شکم نگه داشته است و او را به دنیا آورده دوست داشت اهدا کننده باشد و پدرش هم بر حسب وظیفه پدری این کار را وظیفه خود میدانست و نهایتا با راهنمایی خانواده ها آن ها تصمیم گرفتند برای انتخاب اهدا کننده سکه پرتاب کنند.

پدر خانواده در این بخت آزمایی برنده شد و در دسامبر سال 2011 پدر و فرزند زیر تیغ جراحان رفتند تا زندگی تازه ای شکل بگیرد.

مادر این خانواده میگوید اگرچه برنده این بخت آزمایی همسرم بود و توانست به فرزندمان زندگی را هدیه کند اما پزشکان معتقد هستند که در آینده نیز باید دوباره پیوندی صورت گیرد که این بار اهدا کننده من خواهم بود و خوشحالم که میتوانم شانس داشتن عمر طولانی تری را به فرزندم هدیه دهم.

اقدام عجیب این زوج برای نجات فرزندشان ! + (عکس)

اقدام عجیب این زوج برای نجات فرزندشان ! + (عکس)

اقدام عجیب این زوج برای نجات فرزندشان ! + (عکس)