اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)

اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)
مردی که برای پیدا کردن همسر دست به حرکتی جالب زده است .
رابرت دارلینگ ، مردی آمریکایی و ۵۸ ساله است که برای یافتن همسر آینده اش ، یک کاغذ از شرایطش را نوشته و با آویزان کردن بر گردنش بدنبال یافتن آن است.

اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)
بر روی کاغذ الصاق شده بر روی این مرد نوشته شده :” به دنبال زنی خوب و پولدار هستم تا همسرم شود. تاکنون مجرد بوده ام و بچه ای ندارم و در صورت نیاز با شماره ای که در زیر درج شده تماس حاصل نمایید.
اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)