امام خمینی (ره) را اینجا دفن کردند (عکس)

مجموعه : مجله خبری
امام خمینی (ره) را اینجا دفن کردند (عکس)
استفتائات مرجعیّت ممتاز امام خمینی(س) و نقش برجسته آن در تعمیق رابطه امت با امام و پیشبرد مجاهدت‌ها و حصول موفقیت‌ها ؛ و محدود نبودن آن به دوره حیات امام، سرمایه و فلسفه وجودی سرویس استفتائات پرتال امام خمینی (س) است که زیر نظر دفتر امام خمینی(س) و منحصراً مطابق با فتاوای ایشان به سؤالات شرعی کاربران محترم پاسخ می‌دهد.