امپراطور ژاپن به همراه ملکه (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
امپراطور ژاپن به همراه ملکه (عکس)
"آكیهیتو" امپراتور ژاپن به همراه همسرش برای نخستین بار از مناطق سونامی زده این كشور دیدار كرد !