امید به کودکان سرطانی ( جالب و خواندنی )

امید به کودکان سرطانی ( جالب و خواندنی )

میدانی گرمای امید یعنی چه؟

یعنی فراموش نکنی که خدا اون بالاست

 

پس تا میتونی برای دیگران امید باش

 

تا وقتی تورو ببینن یاد خدا بیفتن

 

بیایدبرای همه کودکان سرطانی دعا کنیم

 

 

 

غمیگن نوشت

 

دخترک 6سال که سرطان داشت

 

  قبل از ورود به اتاق عمل

 

با چشمای لرزون روبه پرستار گفت:

 

من مامان بابام پول ندارن

میشه قبل از عمل بمیرم….