انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

مجموعه : پزشکی و سلامت
انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

تمایل ، كوشش و جستجو برای به دست آوردن یك وسیله مطمئن جهت تأثیرگذاری برجنسیت فرزند مورد نظر، به قدمت تاریخ بشر است.

 

تعداد و تنوع این دستورات به قدری زیاد است كه تقریباً هرقوم و ملتی برای به دست آوردن فرزندی ازجنسیت مورد نظر و اكثراً پسر توصیه هائی داشته ، و به آنها عمل می كرده است.

 

كثرت و تنوع این دستورات و كوشش ها برای پیدا كردن روش مطمئن ، نشانه علاقه فراوان بشر به داشتن فرزند از هردوجنس و تعدد این توصیه ها ، دلیل بر نارسا بودن و به دست نیاوردن نتیجه مطلوب ازعملكرد آنها بوده است.

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

ولی همیشه تعیین جنسیت كودك مفید نیست و موجب برهم خوردن تناسب جنسیت كودكان خواهد شد.

 

دركره جنوبی كه امكان تعیین جنسیت جنین در مراحل اول حاملگی در دسترس همه وجود دارد. تولد پسر 14 درصد بیش از دخترها است.

 

حتما می دانید كه انتخاب جنسیت كودك از طریق اسپرماتوزوئید است.

 

بدین معنی كه مرد تعیین می كند كه كودك دختر شود یا پسر.

 

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !مطالب مشابه :آیا جنسیت فرزند با تغذیه مادر ارتباطی دارد؟

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

ولیكن آیا واقعاً با رژیم غذایی می توان جنسیت كودك را تعیین كرد؟

 

رژیم غذایی

پیروی از رژیم غذائی مخصوص برای به دست آوردن فرزند پسر یا دختر ، از زمان های قدیم معمول بوده ولی از آنجا كه مكانیسم و نحوه اثر این روش ناشناخته بوده است ، رژیم های غذائی و متفاوت و گاه متناقض به كار گرفته شده است.

 

درانسان اگرچه نحوه عمل تغییر رژیم غذائی و استفاده از رژیم مناسب شناخته نشده ولی حدس زده می شود كه به علت تغییر متابولیسم تخمك و به خصوص یون های سطح خارجی تخمك ، باعث می شود كه تخمك در صورتی كه یون مناسب را داشته باشد بتواند اسپرماتوزوئید پسر یا دختر را به طرف خود جلب كند.

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

نتایجی كه از به كار بردن این روش گزارش شده ، یكنواخت نیست و بعضی از مراكز بین 80 تا 100 درصد موفقیت گزارش داده اند. اما این نتایج ، زمانی می تواند قابل قبول و قابل اعتماد باشد كه رژیم غذائی به تنهائی مورد استفاده واقع شود و سایر روشها همزمان با این روش به كار گرفته نشود.

 

روش استفاده از رژیم غذائی ، استاندارد نیست و تا حدود زیادی ارتباط به مواد غذائی موجود در هر كشور دارد ولی نتایج به دست آمده از این تحقیقات ، یكنواخت بوده و هدف از آن تغییر تعادل موجود بین یون های منیزیم، سدیم ، پتاسیم و كلیسم است.

 

در این روش آنچه اهمیت دارد نسبت این مواد به یكدیگر و نه مقدارمطلق آنها است.

 

بنابراین ، رژیم غذائی باید بنحوی انتخاب شود كه نه تنها باعث بالا رفتن ماده معدنی مورد نظر نشود بلكه مقدار املاحی را كه باعث جلب اسپرماتوزوئید جنسیت مخالف جنین مورد نظر می شود در خون كاهش دهد.

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

در این روش برای پسر بالا بودن نسبت و برای دختر بالا بودن نسبت دارای اهمیت است.

 

پایه علمی این روش آن است كه وجود مقدار زیادی سدیم و پتاسیم و كم بودن كلسیم و منیزیوم متابولیسم تخمك و به خصوص لایه خارجی آنرا به نحوی تغییر می دهد كه اسپرماتوزوئیدهای پسر به طرف آن جذب می شوند و به عكس برای جذب اسپرماتوزوئید دختر ، به وسیله تخمك ، لازم است میزان كلسیم و منیزیم خون بالا برود و میزان پتاسیم و سدیم خون پائین بیاید.

 

در یك مطالعه دقیق كه روی 47 نفر زنی كه از رژیم فوق برای به دست آوردن جنیست مورد نظر استفاده كردند 40 نفر توانستند فرزند پسر به دنیا آورند.

 

رژیم فقط لازم است به مدت سه ماه و به خصوص در ماهی كه لقاح صورت می گیرد مورد استفاده واقع شود.

 

این روش فقط لازم است توسط زن اجرا شود زیرا تغییرات یونیك اوول است كه اسپرماتوزوئید مورد نظر را انتخاب می كند.

 

استفاده از رژیم به صورت به كار بردن یك دستور آشپزی نیست بلكه به سصورت یك نسخه پزشكی است و استفاده درازمدت از آن نیز اثری بر سلامت مادر و بچه ندارد.

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

سدیم

مقدار نیاز سدیم:

روزانه معادل 5/0 گرم است.

 

رژیم های عادی غذائی معمولاً تا 4 برابر مقدار فوق را تأمین می كند.

 

منابع غذائی سدیم:

علاوه بر نمك طعام ، غذاهای دریائی ، گوشت ، تخم مرغ و شیر از جمله منابع سدیم هستند.

 

میلی گرم سدیم در 100 گرم ماده خوراكی نوع غذا

1428
خیارشور

1000
چیپس

700
پنیر

271
تخم مرغ

118
جگر گوساله

66
گوشت مرغ

50
هویج

50
اسفناج

 

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !مطالب مشابه : چگونه میشه پسردار یا دختردار شویم؟

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

پتاسیم

مقدار احتیاجات روزانه پتاسیم : 1 میلی گرم است.

 

در شرایط طبیعی، رژیم های عادی غذائی معمولاً تا 15 برابر مقدار فوق را به خوبی تأمین می كند.

 

منابغ غذائی پتاسیم:

گوشت، غلات، میوه ها و سبزیها.

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

میلی گرم پتاسیم در 100 گرم ماده خوراكی نوع غذا

341
هویج

1130
چیپس

324
اسفناج

370
موز

274
گوشت مرغ

453
جگر گوساله

400
آرد نخود چی

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

كلسیم

مقدار احتیاج روزانه بدن 800 میلی گرم در روز

میلی گرم كلسیم در 100 گرم ماده خوراكی نوع غذا
111
شیر كاكائو

118
شیر( 5/2 درصد چربی)

120
ماست

146
بستنی

184
شلغم

235
بادام

354
ساردین

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

منیزیوم

منابع غذائی دارای منیزیوم زیاد عبارتند از: قهوه، كاكائو، غلات و سبزی ها.

 

میلی گرم منیزیوم در 100 گرم ماده خوراكی نوع غذا

336
جوانه گندم

420
كاكائو( پودر)

456
قهوه( پودر)

265
سویا

237
مخمر آبجو

190
گردو

106
چغندر

78
نان گندم

88
اسفناج

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

در بعضی تحقیقات با این روش تا 85 درصد موفقیت گزارش شده كه برای چنین روش ساده ، ارزان و بدون ضرری ، نتیجه بسیار خوبی است.

 

تأمین یونهای لازم معمولاً با انتخاب و استفاده از غذاهائی كه دارای یون مورد نظر هستند امكان پذیر است ولی گاه لازم است كه این املاح به رژیم غذائی اضافه شود.

 

یكی از تغییرات دیگری كه در میزان تخمك گذاری صورت می گیرد ، اضافه شدن مقدار گلوكز در ترشحات مخاطی دهانه رحم درموقع تخمك گذاری است.

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

بالا رفتن مقدار گلوكز در ترشحات دهانه رحم به جذب اسپرماتوزوئیدها كمك می كند و از آنجا كه اسپرماتوزوئید پسر از قدرت تحرك بیشتری برخوردار است.

 

مناسب بودن ترشحات دهانه رحم بیشتر به نفع اسپرماتوزوئید پسر است.

 

از روش تصحیح رژیم گاه در مراكز انتخاب جنسیت در كشورهای انگلستان، فرانسه، كانادا و همراه با روش جدا كردن اسپرماتوزوئید ها استفاده می شود ولی در آمریكا كمتر از این روش استفاده می شود.

 

استفاده از میوه های شیرین محتوی گلوكز در روزهای تخمك گذاری محیط را برای جلب اسپرماتوزوئیدy مناسب تر می كند.

 

همچنین بهتر است از غذاهای زیر بیشتر استفاده را كنید ؛ چراكه قند خون شما را به سرعت بالا می برند.

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

این غذاها شامل :

گلوكز- ساكاروز(قند ساده یا شكر)- شربت ذرت- عسل- آب نبات- غلات صبحانه شیرین شده- هویج- بیسكوئیت- سیب زمینی پخته- كشمش- نان گندم سفید- نوشابه های دارای شكر و یا پلی مرهای گلوكز است.

 

به طور خلاصه ، غذاهائی كه بیشتر برای لقاح پسرمناسب است عبارتند از:

 

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !مطالب مشابه : تعیین جنسیت فرزند چگونه امکان پذیر است ؟

انتخاب جنسيت فرزندان با رژيم غذايي !

كلیه غذاهای شور ، موز، خرما ، هویج، سیب زمینی ، جگر، گوشت و تخم مرغ ، وغذاهائی كه برای دختر مناسب است عبارتند از :

 

شیر و فرآورده های آن، ماهی، ساردین، خاویار، بادام، كاكائو و جوانه گندم و كلم، كدو و فلفل سبز.

 

نوشته شده توسط محمد جمشیدی در تاریخ دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۷

پایگاه فرهنگی هنری تکناز