اندر فواید مجردی…!! ( طنز )

مجموعه : مطالب طنز

خوشا به حالت که غمی نداری!

مسیر پر پیچ و خمی نداری!

خوشا به حالت که مجردی تو

قاطی ازواج نیامدی تو!

بچه نداری که بگیره حالت

چه راحتِ تخت و خوبه خیالت

بچه ها امروز مصیبت شدن!

ننر شدن لوس و بد عادت شدن!

هزینشون بد جوری رفته بالا

پول، علف خرسه برای اونها!

هلاک اجناس ِمدل جدیدن

همیشه توی مرکز خریدن!

میدن دو تا چک پولو خیلی آسون

بابت یک لباس تنگ وچسبون

میگیرن از تو دائما تراول

تا که بسازن یه تریپ خوشگل

یا کافی شاپن یا کلاس کنکور

اونم برای ژست و فیس و فیگور

بچه نگو ایینه دق شدن!

بلا شدن پررو سر تق شدن!

تیپشونم خوشگل و خیلی نازه!

همیشه تو بوتیکن و مغازه!

فشن شدن! هزینشون زیاده!

فقط شدن توقع و افاده!

با بروبچ میرن تو کار سبقت!

زندگی شون همش شده رقابت!

میخوان که تیپشون عروسک باشه!

گوشی اونها تو محل تک باشه!

هدر میدن نصف حقوق مارا

تا که بشن شبیه …..(اونها)

تا که بگی خالیه جیب ماها

میگن چرا دنیا آوردی مارا؟

ندارم اصلا سرشون نمیشه!

سیری چیه اخلاقشون همیشه!

بگی ندارم میزنی ضد حال

چک پولو رو کن تا بشی ایده آل

نظر نشه بد جوری با کلاسن

اند پیامک زدن و تماسن

قبض موبایلشون پدر در آره

دخل حقوق آدمو میاره!

خلاصه خیلی سخته بچه داری!

علی الخصوص با حقوق اداری!

خوشا به حالت که هنوز عاقلی!

مجرد و راحت و بی مشکلی!

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز