انگشتان دست و پای این دختر به یک اندازه است (عکس)

انگشتان دست و پای این دختر به یک اندازه است (عکس)

دختر تایوانی در کمال تعجب انگشتان دست و پای بلند و شگفت انگیزی دارد. یک دختر تایوانی با انتشار تصاویری از انگشتان پای خود، کاربران اینترنت را متحیر کرد.

 

طول انگشتان پای این دختر تایوانی تقریبا هم اندازه انگشتان دستش است.

انگشتان دست و پای این دختر به یک اندازه است (عکس)

این دختر می گوید: “از کودکی همواره به دلیل انگشتان پایم مورد توجه بودم. برخی از مردم مرا در خیابان متوقف می کردند و از دلیل واقعی این قضیه جویا می شدند.”

انگشتان دست و پای این دختر به یک اندازه است (عکس)

این دختر تایوانی معتقد است شکل عجیب انگشتان پایش هیچ تأثیری در زیبایی او ندارد و آنرا یک عیب به حساب نمی آورد.