اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

هرچیزی حرفه ی خاص خود را دارد این مرد یک کارگر ساده بوده و برای دل خود عکس می گرفته اما امروزه اهدای جایزه مسابقه عکاسی به یک گارگر یک کارگر جرثقیل در سایت ساختمانی برج شانگهای که در بلندترین نقطه این شهر کار می کند،به گزارش تکناز برنده جایزه مسابقه عکاسی شهر شانگهای شد. وی گنشنگ نام این کارگر است که از دید فوق العاده ای که در بالای جرثقیل داشته استفاده کرده و تصاویر فوق العاده ای از چشم انداز این شهر از بالا انداخته است ولی طور کلی کارش بسیار زیبا و جذاب بوده. 

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

 اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس

اهدا جایزه به این کارگر بخاطر عکسهای زیبایش + عکس