اولین عکس گرفته شده از خورشید را ببینید!

مجموعه : عکس های طبیعت
اولین عکس گرفته شده از خورشید را ببینید!

عکس بسیار قدیمی و فوق العاده زیبا گرفته شده از سطح خورشید

 

نخستین تصویر خورشید در آوریل 1845 توسط هیپولیت فیزو و لئون فوکو، فیزیکدانان فرانسوی ثبت شد.

 

این دانشمندان از یک داگروتایپ استفاده کردند که نخستین شکل از عکاسی بود. در این دستگاه از یک صفحه فلزی استفاده می‌شد که با مواد شیمیایی به منظور حساس ساختن آن به نور درمان شده بود و در برابر صحنه قرار داده می‌شد و در مرحله بعدی مواد شیمیایی مختلف به آن اعمال می‌شد تا نوردهی متوقف شود.

 

این تصویر به نمایش خورشید با لبه‌های نسبتا واضح پرداخته و چند لکه خورشیدی نیز روی آن دیده می شود. این لکه‌ها نسبتا بزرگ و به وسعت سیاره مشتری هستند.

اولین عکس گرفته شده از خورشید را ببینید!

عکس زیبا از سطح خورشید

اولین عکس گرفته شده از خورشید را ببینید!

خورشید زیبا

اولین عکس گرفته شده از خورشید را ببینید!

عکس های زیبای خورشید

اولین عکس گرفته شده از خورشید را ببینید!

عکس های زیبا از خورشید

اولین عکس گرفته شده از خورشید را ببینید!