اپارتمانی جالب که کامل از چوب ساخته شده !+ تصاویر

اپارتمانی جالب که کامل از چوب ساخته شده !+ تصاویر
مکعب چوبی این خانه بخشی از نمایشگاه «ساختمان‌های مصالح هوشمند» است.
مکعب چوبی، ساختمانی 5 طبقه است که تقریبا تمام آن با استفاده از چوب ساخته شده است. در سال‌های اخیر، استفاده از چوب به عنوان مصالح ساختمانی روند رو به رشدی داشته است.


مکعب چوبی در ساخت این خانه از هیچ نوع چسب یا ماده افزودنی استفاده نشده است. 

اپارتمانی جالب که کامل از چوب ساخته شده !+ تصاویر

مکعب چوبی استفاده از چوب، عایق‌کاری طبیعی بی‌نقصی برای ساختمان فراهم می‌آورد.

اپارتمانی جالب که کامل از چوب ساخته شده !+ تصاویر

مکعب چوبی سیستم تهویه ساختمان بر اساس تبادل گرما کار می‌کند که می‌توان آن را با آیپاد کنترل کرد

اپارتمانی جالب که کامل از چوب ساخته شده !+ تصاویر

مکعب چوبی این ساختمان مشتمل بر 8 واحد آپارتمانی است.

اپارتمانی جالب که کامل از چوب ساخته شده !+ تصاویر

مکعب چوبی ساخت آپارتمان نوامبر (آبان) سال قبل آغاز شد و در ماه آوریل (فروردین) به پایان رسید

اپارتمانی جالب که کامل از چوب ساخته شده !+ تصاویر