اگر دنبال کار میگردی بجنب که از دست میره

اگر دنبال کار میگردی بجنب که از دست میره

به نام خدا

 

اگر دنبال کار میگردی بجنب که از دست میره

 

عرض شود که این آگهی ها هم ازآدم یه چیزای می خوان که نشدنی باشه

 

 

به یک کار گر ساده افغانی جهت بیل زدن در زمین سخت نیازمندیم !

 

به یک مهندس برق نیازمندیم

ترجیحا ساله 30با 25 سال سابقه !

 

 

   به یک خانم جهت بخش فروش یک شرکت نیازمندیم

   متقاضی می بایست مسلط به زبان انگلیسی ،آلمانی  ،اینترنت

   تایپ،حسابداری ، باشد  اگر وقت کرد نوه صاحب شرکتم

   راهم نگه دارد !

 

 

 

جسارت نباشه به کسی شوخی بود

 

 

سلامت وشاد و موفق باشید

در پناه یکتای بی همتا