اگه اعصاب دارید به این عکس نگاه کنید !؟ (عکس)

اگه اعصاب دارید به این عکس نگاه کنید !؟ (عکس)

شما بگین امکان وجود این شکلی که در عکس می بینید چجوری مکمنه؟! 

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
زیاد خودتان را خسته نکنید. این عکس با فتوشاپ طوری طراحی شده که خطای دید ایجاد میکند.
 
خظای دید حتی بعضی از سربالایی ها را سرازیری و برعکس نشان میدهد.