اگه گفتین علی دایی چطوری ابراز علاقه میکنه ؟!! + تصاویر

اگه گفتین علی دایی چطوری ابراز علاقه میکنه ؟!! + تصاویر
علی دایی هر وقت می‌خواهد علاقه‌اش را به کسی نشان دهد، لپ او را می‌کشد.
با مرور عکس های علی دایی به این نتیجه رسیدیم که او هر وقت می خواهد علاقه اش را به کسی نشان دهد، لپ او را می کشد. این کاری است که دایی خیلی وقت ها انجام داده. این چند عکس هم از لابه لای عکس های دایی انتخاب شده و موارد زیاد دیگری هستند که او چنین حرکتی انجام داده.
اگه گفتین علی دایی چطوری ابراز علاقه میکنه ؟!! + تصاویر
اگه گفتین علی دایی چطوری ابراز علاقه میکنه ؟!! + تصاویر
اگه گفتین علی دایی چطوری ابراز علاقه میکنه ؟!! + تصاویر
اگه گفتین علی دایی چطوری ابراز علاقه میکنه ؟!! + تصاویر
اگه گفتین علی دایی چطوری ابراز علاقه میکنه ؟!! + تصاویر