اینجا دیواری است که می توانی آرزوهایت را بنویسی !+ عکس

اینجا دیواری است که می توانی آرزوهایت را بنویسی !+ عکس
 
 
این اعتقاد و باور هر انسان است که زندگی خوب یا بدی را برایش رقم می زند این هم راهی است برای رسیدن به آرزوها!!!
 
دیوار آرزو ها دیواریست که در آن هر شخص می تواند آرزویی را که دوست دارد قبل از مرگش به آن برسد را روی آن دیوار می نویسد.
 
این پرژه جالب توسط کندی چانگ یک طراح و هنرمند خیابانی راه اندازی شدو کم کم در بسیاری از شهر ها رواج پیدا کرد. چانگ معقد است این دیوار باعث می شود که آرزوها هرگز نمیرند و مردم برای رسیدن به آنها بیشتر تلاش کنند.
 
 
اینجا دیواری است که می توانی آرزوهایت را بنویسی !+ عکس

اینجا دیواری است که می توانی آرزوهایت را بنویسی !+ عکس

اینجا دیواری است که می توانی آرزوهایت را بنویسی !+ عکس